AYURVEDA.HR

email: info@ayurveda.hr

01 3704014      +385 95 904 1 903

EDUKACIJA

 

Strukturirana edukacija u Ayurvedi je osnova za kvalitetnu i sigurnu praksu, njezinu promociju i na kraju, kroz zakonsku regulativu priznavanje ayurvede.

 

Ayurvedski Centar Somalata u suradnji sa Učilištem Adrinaus te London College of Ayurveda 2010 pokrenuli su trogodišnju ajurvedsku edukaciju.

Temelj edukacije jest dokument SZO (Zdravstvena Organizacija)  i AYUSH (indijsko ministarstvo tradicionalnih medicina) .

 

Nakon tridesetak završenih ajurvedskih savjetnika neki od njih su započeli sa vlastitom praksom, osnovali ajurvedske centre sa indijskim ajurvedskim liječnicima a neki su se odlučili za rad u inozemstvu. Završeni praktikanti su osnovali udrugu ( "Udruga praktičara i terapeuta Ayurvede u Hrvatskoj") koja će u budućnosti, osim promocije, djelovati kao strukovna organizacija.

 

Edukacija je ono najviše što je Somalata mogla dati za promociju i popularizaciju Ayurvede.

Danas se ayurvedska  edukacija provodi na nekoliko razina:

 

-Edukacija za Ayurvedske savjetnike

 

-Edukacija za Ayurvedske Spa Terapeute

 

-Edukacija za liječnike i farmaceute

 

Edukaciju  provode, između ostalih, i Direktor Međunarodnog Ayurvedskog Fakulteta sveučilišni profesor Ayurvedske medicine, što je velika prednost i rijetkost na Zapadu.

Današnje smjerove u edukaciji  diktiraju potrebe tržišta u koje se svakodnevno unose određeni trendovi dok je fundamentalna osnova nepromjenjiva. Stoga se pojavila potreba osmišljavanja Ayurvedskog Spa terapeuta u svrhu sprečavanja gubitka ayurvedskih vrijednosti kroz njezinu komercijalizaciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rubu znanosti

AYURVEDA U HRVATSKOJ, 23.09.2010.

Predstavljanje ayurvedskog studija

MADE WITH    BY SOMALATA TEAM